ZAFER PARTİLİ KONCUK’TAN ŞEHİT YAKINLARI ve GAZİLERİMİZ İÇİN KANUN TEKLİFİ;

ZAFER PARTİLİ KONCUK’TAN ŞEHİT YAKINLARI ve GAZİLERİMİZ İÇİN KANUN TEKLİFİ

Zafer Partisi Genel Sekreteri, Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Zafer Partisi olarak, Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet yardımlarından en iyi düzeyde faydalanmalarını sağlamak ve mağduriyetlerinin giderilmesi için bu doğrultuda Kanun teklifi hazırladıklarını belirtti.

“Şehitlerin geride kalan yakınları ve gazilere yönelik hakları genişletmek, mağduriyeti önlemek, eşit ve adil bir şekilde herkesin bu haklardan yararlanmasını sağlamak için Sağlık Uygulama Tebliğinden kaynaklanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Bu sebeple Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin, Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler başlıklı 1.8.5 maddesine ibaresine vazife malullerinden sonra gelmek üzere, “ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler” ibaresinin eklenmesi elzemdir.”

Koncuk’un vermiş olduğu Kanun Teklifine göre;Katılım Payı Alınmayacak Haller; Sağlık Hizmetleri ve Kişiler başlıklı 1.8.5 maddesinin 16. paragrafında belirtilen “Vazife malûllerinden SUT’un 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 ve 1.8.4 maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.” ibaresine vazife malullerinden sonra gelmek üzere, “ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler” ibaresinin eklenmesi ve SUT’un 1.9.2- İlave ücret alınmayacak kişiler maddesine, vazife malullerinden  ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ibareleri eklenmiştir.

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır. | Usta Tasarım tarafından düzenlenmiştir.