Basına ve Kamuoyuna Açıklamas S.S.Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Avukatı Seyfettin Kara’dan basına ve kamuoyuna açıklama.

TEST

S.S. Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine Ait Olduğu İddia Edilen Araç Hakkında ve Mezitli İlçesi Küçük Sanayi Sitesi Projesinin Hayata Geçirilmesi Amacıyla Acele Kamulaştırılmasına Karar Verilen Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi Sınırları İçerisindeki Taşınmazların Kamulaştırma Süreci Öncesi Hukuki Durumlarına İlişkin Mersin Kamuoyunun Bilgilendirilmesidir.
1-Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi sınırları içerisinde Küçük Sanayi Sitesi yapılmasına yönelik 05.01.2021 tarih, 3362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırma kararı verilmesinden sonra, müvekkil S.S.Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ve yöneticileri hakkında, olumsuz kamuoyu oluşturmaya yönelik, neredeyse bir linç kampanyası başlatıldığı, bölge halkını kin ve düşmanlığa tahrik eder nitelikte tamamen asılsız, yersiz, kabul edilemez isnat ve iftiralarda bulunulduğu, müvekkil kooperatif yöneticilerinin şeref, haysiyet, toplum içindeki itibarlarını, saygınlıklarını ve kişilik haklarını zedeler şekilde rantçılıkla, ihanetle, rüşvetle suçlandıkları haber ve sosyal medya paylaşımları yapıldığı üzülerek görülmüştür. Yapılan bu asılsız suçlamalardan biri, 33.AT.700 plakalı bir aracın müvekkil S.S.Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi makam aracı olarak Kooperatif adına satın alındığı, bir süre sonra bu aracın kooperatif üyesi Mahmut Savaş’a devredildiği, Mahmut SAVAŞ’ın paravan olarak kullanıldığı ve aracın Mahmut SAVAŞ üzerinden CHP İlçe Başkanı aynı zamanda kooperatif başkan vekili olan Ahmet Serkan TUNCER’e devredildiği iddiasıdır. Müvekkil S.S.Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, kurulduğu günden buyana herhangi bir makam aracı ya da başkaca bir araç satın almamış, dolayısıyla herhangi bir kimseye de araç satmamıştır. Keza kooperatif üyesi olduğu ve paravan olarak kullanıldığı iddia edilen Mahmut SAVAŞ isimli bir kooperatif üyesi de bulunmamaktadır. İddialar üzerine söz konusu araca ilişkin yaptığımız araştırma ile öğrenilen durum, bahsi geçen aracın S.S.Mezitli Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifine ait iken satılan 33.ANV.04 plakalı 2016 model Volvo S90 marka araca ilişkin olduğu, adı geçen Kredi Ve Kefalet Kooperatifinin söz konusu aracı piyasa fiyat araştırması sonucu belirlediği bedel üzerinden yönetim kurulu kararı ile satışa çıkarttığı ve gelen 4 ayrı tekliften en yüksek teklifi veren Mahmut SAVAŞ isimli kişiye bedeli bankaya ödenmek suretiyle 26.11.2019 tarihinde sattığıdır. Sonrasında bu aracın satış görüp görmediği, kim ya da kimler arasında alınıp satıldığı bilinmemektedir. Anlaşılacağı üzere ne bu araç, ne de başkaca bir araç hiçbir zaman müvekkil S.S.Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait olmamış, ne alınmış ne de satılmıştır. Aksi iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. 2-Bir diğer hususta 05.01.2021 tarih, 3362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına karar verilen ve karar ekinde bilgileri yazılı olan taşınmazların kamulaştırma süreci ile ilgili olarak, hukuka ve maddi gerçeğe aykırı yapılan ve bilgi kirliliğine neden olan asılsız haber ve açıklamalara ilişkin gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılmasından doğan zorunluluktur. 05.01.2021 tarih, 3362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırmasına karar verilen Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi sınırları içerisinde kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu alanın, çok önce, Mersin İli Toprak Koruma Kurulunca “Tarım Dışı Kullanım Kararı” ve İçişleri Bakanlığı Ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca “Kamu Yararı Kararı” ile “Tarım Dışı” kullanımı kesinleşmiş olup, bu alan “ORGANİZE TARIM ALANI” olarak planlıdır. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca düzenlenen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanıp kesinleşen 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile söz konusu taşınmazların bulunduğu “ORGANİZE TARIM BÖLGESİ” olarak planlı bu bölgenin, “Küçük Sanayi Alanı” ve bu kullanıma hizmet verecek alanlar olarak değiştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılmıştır. Kısaca, Mersin Büyükşehir Belediyesince yapılan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı plan değişikliği öncesi bu alan, “TARIM ALANI” olarak işaretli olmayıp, Kentsel Çalışma Alanları arasında yer alan “ORGANİZE TARIM ALANI” olarak planlıdır. Bu hususlarda saygıdeğer kamuoyunu ayrıntılı olarak bilgilendirmeye yönelik müvekkil kooperatif tarafından bilgilendirme raporu hazırlanmış olup, kamuoyu ile paylaşılacaktır. Söz konusu taşınmazların bulunduğu alan için kamulaştırma kararından çok önce, tarım dışı kullanım ve kamu yararı kararı verildiği, taşınmazların tarım dışı kullanımlarının kesinleştiği ve “Kentsel Çalışma Alanları” arasında yer alan “ORGANİZE TARIM ALANI” olarak planlandığı ve taşınmazların halihazırdaki hukuki durumlarının “TARIM ALANI” olmadığı ortadadır. Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırmasına karar verilen taşınmazların çok önce “Tarım Alanı” niteliğini kaybettiği hukuki gerçeği bölge halkından ve kamuoyundan gizlenmekte, bir kısım kişiler ve haber organları tarafından, birden bire verilmiş bir kamulaştırma kararı gibi gösterilerek, bu karar için müvekkil kooperatif ve yöneticileri hedef gösterilmekte, asılsız, kabul edilemez isnat ve iftiralarda bulunulmaktadır. Haksız, hukuka ve gerçeğe aykırı, haber ve paylaşımları yapanlar hakkında ayrıca yasal yollara başvurulacaktır.
KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR
S.S.Mezitli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
Vekili Av.Seyfettin KARA