HASAN DOYDU isyan etti, köyüme dokunma!!!

HASAN DOYDU  isyan etti, köyüme dokunma!!!

Bölgemizdeki ormanları yok eden doğayı tahrif eden Mermer ocağı istilası istemiyoruz.

KÖYÜME DOKUNMA! ŞİKÂYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ

C. BAŞSAVCILIĞINA;

ERDEMLİ

MÜŞTEKİLER: Ekli listede isimde imzaları bulunan Sorkun Köyü (Mh) sakinleri

SANIKLAR: Alsem şirketi yetkilileri ve şikâyete konu izni veren kamu görevlileri

İSNAT EDİLEN SUÇ: kamu ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki mala, halk sağlığına ve tarımsal faaliyete zarar verme

AÇIKLAMALAR:

Mahallemiz Sorkun eski ve kadim bir köy olup 2014 de mahalle olmuştur.

Köyümüz, Erdemli nin Toros dağları sınırında 1400 rakımda yaz kış yerleşimin olduğu kurtuluş  savaşı öncesinde bölgemizin işgaline karşı müfreze mücadelesi veren temel merkezlerden olmuştur

Bölgemizde son yıllarda birçok dağlık ve ormanlık alanda birçok mermer ocakları açılmıştır. Bunlar bölgemiz coğrafyasına ve ormanlarımıza zarar bölge insanlarına da rahatsızlık vermiş ise de daha çok yerleşim yerlerinin nispeten dışında olduğundan tahammül edilmiştir.

Ancak, son günlerde köyümüzün etrafında bu faaliyet artmış ve köyümüzün hacı alanı mh den (köyü) açılan yol ile dağın arkasından dağa müdahale edilmektedir.

Köyümüz Toros dağları sınırında doğuya bakan eğimli bir vadidedir. Köyümüzün Güney doğusunda bulunan ZİYARET KAYASI denilen küçük bir dağa bakmaktadır.

 Bu dağ köyün sabah güneşinden rüzgârına kadar köyün yaşam ve tarımsal iklimini düzenlemekte ve etkilemektedir. Aynı zamanda bu dağ, geçmişi çok eskilere dayanan köyümüzün sülieti haline gelmiştir, köyün her tarafından görülmektedir.

Köyümüz ile özdeşleşmiştir.

Sözü edilen mermer çıkarma faaliyetinin yerleşim yeri olan köyümüze kadar dayanması, köyümüzün yaşamsal, sağlık ve tarımsal faaliyetini bitirecek hali alması an meselesidir. Bu dağın parçalanıp kaldırılması köyümüzün ortadan kaldırılması anlamını taşımaktadır.

Söz konusu şirkete verilen ruhsat izninin bu dağı kapsamadığını düşünmekteyiz. Alan olarak kapsıyor ise bile bu iznin köyümüz yerleşik alanını kapsar şekilde verilmiş olması izni verenler ve bu izne neden olacak rapor verenler açısından kamu görevinin kötüye kullanılmasıdır.

Tüm bu nedenlerle:

İlgili şirketinin köyümüz etrafındaki küçük dağlar da yaptık şarı faaliyetin acilen durdurulmasını, şirket ve ilgililer hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır. | Usta Tasarım tarafından düzenlenmiştir.