ADD DEN BASIN AÇIKLMASIMERSİN VALİLİĞİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE:

MERSİN VALİLİĞİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNE

“Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, Çamlıbel Spor Alanı (Su Sporları Merkezi) ve

Barınak Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyon ve İlavesi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar

Planı Revizyon ve İlavesi” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 30.06.2022 tarihinde

onaylanmış olup 06.07.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası

İlan Panosunda ve kurumsal internet adresinde 1 (bir) ay süreyle Mersin Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim

Değişikliği İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca

onaylanan planlar ve ÇED tanıtım dosyası incelendiğinde;

1- Plan çalışmalarında konu projenin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler barındırmasının, Mersin ili ve

Akdeniz ilçe merkezi açısından önemli bir değere sahip olduğu, bu doğrultuda, Su Sporları Merkezi

olarak düzenlenmesi amaçlanan alanın sosyal-kültürel, alışveriş, yeme-içme, dinlence, konaklama,

eğitim ihtiyaçlarını da barındırdığı SPOR MERKEZİ OLARAK DEĞİL, sonuçta bir çeşit TİCARİ

ALIŞ VERİŞ MERKEZİ (AVM)olarak BİR RANT ALANI OLARAK planlanmak istendiği,

2- Mersin’in kentleşme ve modernleşme tarihnde önemli yeri ve geçmişte bir çok sosyal ve kültürel

etkinliklerinin yapıldığı kent belleği olan Atatürk Parkı, kent merkezi Akdeniz İlçesinde, özellikle

gündüz saatlerinde iş yerlerinde çalışanların yoğun olduğu ve buradaki yoksul mahallelerde yoğun

olarak yaşayan yoksul yurttaşlarımızın denizle buluşabildiği ve nefes alabildiği, amatör balıkçıların

buluşabildiği yegane ÇOK ÖNEMLİ TARİHİ VE KAMUSAL BİR ALANDIR. Söz konusu plan ve

projenin uygulanarak parkın yapılaşmaya açılması halinde önemli bir kısmının otopark olacağı ve

Akdeniz İlçesinin ÇOK ÖNEMLİ BİR SOSYAL VE KAMUSAL ALANI OLARAK KULLANIM

ÖZELLİĞİNİ YİTİRECEĞİ, Çamlıbel gibi kent ile özdeşmiş olan bir bölgede, sadece sınırlı bir üst

düzey gelir grubunun kullanabileceği salt rant amaçlı proje olması,

3- Proje ile “şehircilik ve planlama bilimsel ilkelerine” aykırı olarak; zaten Akdeniz İlçe merkezinde var

olan trafik yoğunluğu ve park sorununu ile birlikte araç ve trafik yoğunluğu sorununun artacağı,

bunun sonucunda çok hava ve gürültü kirliliği yaratacağı,

4- Öte yandan proje tanıtım dosyasında çevresel etkileri ayrıntılı bir şekilde ele alınmış mıdır? Böyle

önemli bir projede “ÇED Gerekli Değildir” kararı neye göre verildiği bilinmemektedir.

5- Söz konusu projenin İnşaat ve işletme aşamasında deniz ortamına ve denizdeki ekosisteme etkilerinin

ne olacağı,

Yukarıda özetlenen çok önemli YAŞAMSAL, SOSYAL VE KAMUSAL ÇEVRE RİSKLERİ içermesinden

dolayı, kamu yararına çalışan bir dernek olmamız sıfatıyla; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi,

Çamlıbel Spor Alanı (Su Sporları Merkezi) ve Barınak Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyon

ve İlavesi ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon ve İlavesi’nin KAMU YARARI OLMAMASI

ve aksine GERİ DÖNÜLMEZ VE YAŞAMSAL KAMU ZARARLARI OLACAĞI NEDENİYLE İTİRAZ

ETMEKTEYİZ. Bu nedenle askıya çıkan bu projenin İPTAL EDİLMESİ hususunda gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Serdar ERKAN,

ADD Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı,

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır. | Usta Tasarım tarafından düzenlenmiştir.