HAMİDİYE KIŞLASI kentimizin nefes alma noktasıdır.

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi 29 pafta, 876 ada, 74 parsel no.sunda kayıtlı, Dünya’da askeri alanda başka bir örneği olmayan Heybeli Ada Deniz Okulu’na beş yıl ev sahipliği yapmış, Hamidiye Kışlası olarak da bilinen, Askeri Kışla Alanı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 2. Derece Doğal ve tarihi sit alanı olarak tescil edilmiştir. Askeri anlamda tarihe tanıklık etmiş bu alan doğal bitki örtüsü, Müftü Deresine (Efrenk) olan sınırı ile kentimizin nefes alma noktasıdır.