DOĞAN:BASIN HÜRDÜR SANSÜR EDİLEMEZ

TEST

Türkiye Değişim Partisi Mersin İl Başkanı Ferruh Doğan basın emekçilerinin sorunlarını dile getirip 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Türkiye Değişim Partisi’nin basın hak ve özgürlüklerine önem verdiğini vurgulayan Doğan, “Çeşitli nedenlerle baskı altına alınmış ve kısıtlamalara maruz bırakılmış basın kuruluşlarının tüm Türkiye’de sesi olacağız. Türküye Değişim Partisi İfade özgürlüğünün savunucusudur.” dedi.
Türkiye Değilim Partisi Mersin İl Başkanı Ferruh Doğan, gazeteciliğin kutsal bir görev olduğunu ve Anayasanın 28. Maddesi’nde yer aldığı gibi Basının hür olması gerektiğini ve kesinlikle sansür edilemeyeceğini vurguladı.
Doğan, “Türkiye Değişim Partisi iktidarında basın kuruluşlarımız her türlü eleştiri ve sorgulama hakkına sahip olacaktır çünkü bizler, eleştirinin gücüne inanan ve medyanın özgür olduğu çağdaş Türkiye’nin savunucularıyız. Gazetecilerin yazdıkları haberler nedeniyle hapishanelere atılmadığı, bilgiye ulaşmada önlerine çıkan tüm engellerin kaldırıldığı, iş güvencesinin sağlandığı, yıpranma haklarının korunduğu, saygınlığının korunması ve geliştirilmesi konusunda alınması gereken önlemlerin tartışılıp çözümlenmesi için tüm siyasal partileri önyargısız bir biçimde bir masa etrafında toplandığı bir iktidar dönemi göreceksiniz. Yarın bugünden daha aydınlık olacaktır. Bu duygularla tüm çalışan ve çalışmamak zorunda bırakılan gazetecilerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” diye ifade etti.