25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet ile Uluslararası Mücadele günü

Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile şiddet içeren her türlü tutum ve davranış, KADINA YÖNELİK ŞİDDETTİR.

“Kadına yönelik şiddet, herhangi bir siyasi veya ekonomik sistemle sınırlı değildir. Kadın hakları ihlalleri, her coğrafyadaki toplumlarda yaygın olan, sınır ve sınıf tanımayan bir suçtur.

Temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatan bu durum bir insan hakkı ihlali olmasının yanı sıra sosyal ve ekonomik kalkınmaya da engeldir.

 Öte yandan şiddet öğrenilen bir davranış niteliği taşır. Dolayısıyla şiddet aile bireylerinden başlamak üzere evle sınırlı kalmaz ve topluma yayılarak suça eğilimi artırır.

Bu anlamda kadına yönelik şiddet, sadece kadın sorunu değil bir insan hakları sorunudur. Toplumunun tümünü etkileyen bu sorun karşısında sessiz kalınmamalı ve çözümüne yönelik köklü, gerçekçi yaptırımlar içeren çalışmalar yapılmalı ve sorun ile çok taraflı olarak mücadele edilmelidir.

Ülkemizde ise maalesef kadınlarımız cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılığa uğramakta, şiddet görmekte, özgürlük ve hak mücadelelerinde çok büyük bedeller ödemektedir. Bu bedeller bazen canları olmaktadır. Bu noktada, kadınların her türlü şiddetten korunması, kadınlara yönelik şiddetin faillerinin kovuşturulması, yargılanması ve cezalandırılması için hazırlanmış olan yasaların ve sözleşmelerin uygulamalarının takipçisiyiz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde, her gün olduğu gibi, mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımları ihlal edecek ve ortadan kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya devam edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Kadınlarımızın hak ettikleri şekilde daha adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve böylesi şiddet konulu 25 Kasım gibi günlerin gündemimizde yer almaması ümidiyle…”

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır. | Usta Tasarım tarafından düzenlenmiştir.