DOLAR 33,0413 0.65%
EURO 36,0249 0.4%
ALTIN 2.559,200,41
BITCOIN 19672482,84%
Mersin
29°

AÇIK

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

YAT LİMANI AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ  UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU İPTALİ/İLAVESİ ”
  • Özyar izlem gazeteleri
  • Genel
  • YAT LİMANI AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU İPTALİ/İLAVESİ ”

YAT LİMANI AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU İPTALİ/İLAVESİ ”

ABONE OL
Temmuz 8, 2020 12:10
YAT LİMANI AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ  UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU İPTALİ/İLAVESİ ”
0

BEĞENDİM

ABONE OL

MİMARLAR ODASI MERSİN ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI

 “ YAT LİMANI AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ 

UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU İPTALİ/İLAVESİ ” 

            2011 yılında faaliyete geçen Mersin Yat Limanı, günümüzde yat limanı kimliğini kaybetmiş, tüm yasa ve yönetmelikler hiçe sayılarak, içerisindeki süs havuzunda kayıkların yüzdüğü ulusal ve uluslararası markaları içerisinde barındıran dev bir alışveriş merkezine dönüşmüştür. Dolgu alanı ve marina yapma yönetmeliğine aykırı bir şekilde MARİNA AVM olarak binlerce m2 inşaat alanı oluşturulmuş, yeni fonksiyon yüklemeleri, ek ticari ve eğlence birimleriyle özellikle belirli kapasitede taşıt trafiği için hesaplanan sahil yolunda içinden çıkılmaz trafik yüküyle, Adnan Menderes Bulvarı’nda trafiği durma noktasına getirmiştir.

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102(j) maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi kapsamında onaylanan ve Mersin Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihinde askıya çıkarılan “Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Eğriçam Mahallesi sınırları içerisinde “Yat Limanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İptali/İlavesi” nin askı süresi tamamlanmıştır. Mimarlar Odası Mersin Şubesi olarak ilave plan notuyla ilgili itirazlarımızı yasal süre içerisinde Mersin Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ‘ne iletmiş bulunuyoruz.

            Plan Notu değişikliğinin amacı, plan açıklama raporunda “ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 08.07.2013 tarih ve 10758 sayı ile onaylanan Mersin ili, Yenişehir İlçesi, 1/1000 ölçekli Yat Limanı İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin, T.C. MERSİN 2.İDARE MAHKEMESİ tarafından 13.01.2020 tarih 2018/956 Esas No, 2020/41 Karar No ile iptal edilmiştir. Hazırlanan plan notu değişikliği ile, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilerek, plan kademeleri arasında süreklilik ve bütünlük sağlanması amaçlanmıştır” şeklinde tanımlanmıştır. 

            Ancak dava konusu plan notu değişikliğinin iptal kararının gerekçeleri olan yapı yoğunluğu ve yapı yükseklik değerlerinin plan notu değişikliğinde aynı şekilde işlendiği tarafımızca tespit edilmiştir.

            Askıdaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların ilave plan notlarında Yat Limanında toplam E:0.10 en çok yapı yüksekliği en çok 6.50 m’yi (2 kat)  geçemez. Konaklama tesisi yapılması halinde bu tesislerin yükseklikleri en çok 6.50 m’yi (2 kat) ve emsali toplam emsalin %20 sinin geçemez.          Bu şekilde belirtilen ilave plan notunun hukuka ve mevzuata uygun olmadığı söz konusu dava sonucu ile kesinleşmiştir.

Söz konusu dava sonucu ve gerekçesi şu şekildedir; 

‘’Dava konusu plan notu değişikliği ile öngörülen yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği değerleri ile Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği değerleri arasında uyumsuzluk bulunduğu görülmekte olup, plan kademelenmesi ilkesi kapsamında planlama ilkeleri ve şehircilik esasları ile kamu yararına uygun bir yaklaşım benimsenmediği anlaşılan dava konusu plan notu değişikliğinin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı ” gerekçesiyle 13/01/2020 tarih ve E:2018/956, K:2020/41 sayılı karar ile hukuka aykırı bulunduğundan ve iptaline karar verildiğinden, hukuka ve mevzuata aykırı olarak yapılan plan notu değişikliğine dayanılarak düzenlenen dava konusu 05.10.2018/10.10.2018 tarih ve 2018/1 sayılı yapı ruhsatlarında hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.’’

            Askıdaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların ilave plan notlarında ve plan açıklama raporunda Yat Limanının kuzeyini kapsayan alana ait, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30.11.2016 tarihinde Onaylanan Mersin İli, Yenişehir İlçesi Fuar, Piknik, Eğlence, Park Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı ve Açık Spor Tesisi Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yat limanın batısında ikinci taşıt girişi önerilmiştir. Bununla birlikte yat limanına karadan girecek yatlar ile mevcut trafiğin sıkışması önlenmiştir. 

         Bu şekilde belirtilen raporda Yat Limanı işlevini yerine getiremeyen, yat limanına karadan girecek yatların trafiği sıkıştırdığı gerekçesinin gerçeği yansıtmadığı ortadadır. Yat Limanımız yat limanı olmanın ötesinde ulusal ve uluslararası markaları içerisinde barındıran uluslararası ölçekte bir AVM’ye dönüşmüştür. Bu dönüşümün tek sebebi salt rant ve spekülatif amaçlı olan bu sürecin eseridir. Bu süreç sonunda yoğunluk artırımı ile birlikte oluşan trafik ve erişim konusu içinden çıkılmaz bir hal almışken, ek ticari ve eğlence birimleriyle bu sorun daha da büyümüştür. Kent parkımızın bölünerek spekülatif amaçlı ranta feda edilmesini istemiyor ve ikinci bir yolun açılmasını doğru bulmuyoruz.

                 Daha önceki süreçte, Mimarlar Odası Mersin Şubesi olarak 16.05.2018 tarihinde yaptığımız tespitler ile Mersin kamuoyunu bilgilendirmiştik.  Bu açıklamada özetle; ‘inşa edilmiş olan ticari alanlara yeni alanlar eklenerek ticari alanın arttırıldığı, inşaatı devam eden ek binalarla birlikte Marina’daki toplam inşaat alanının 14.200 m2 olması gerekirken, mevcut yapılaşmanın 21.718 m2 olduğunu tespit etmiştik. Ancak asıl ve daha büyük problem, arsa alanının 209.817 m2 olarak belirlenmiş olması ve projede %10’luk oranla 20.981 m2 inşaat izni verilmiş olmasıdır. Biz hesaplamalarımızda toplam arsa alanının 209.817 m2 olmadığını, Marina’nın toplam kara alanının 142.000 m2 olduğunu, mendirekler dahil edilse dahi toplam kara alanının 185.000 m2 olduğunu tespit etmiş ve Mersin Marina’da yapılan inşaat uygulaması için baz alınan 209.817 metrekarelik arsa alanın neye göre hesaplandığını sormuştuk.

            Bugün gelinen aşamada üzülerek görmekteyiz ki 2 yıl önce yaptığımız inşaat fazlasına dair tespitlerimiz, bakanlık tarafından da kabul edilmekte ve bu aykırılıkların yasal hale getirilmesi için bir çalışma yapılma çabası vardır. Kamu yararı yönünde objektif duruş göstermekle yükümlü odamız bu beyhude çabanın kamu yararı olmadığını bilmekte ve bu uygulamaya karşı gerekli çabaları sonuna kadar göstereceğimizi ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi beyan ederiz.

           İnşaat fazlasına dair tespitlerimiz Mersin 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı alması ile de onaylanmış oldu.

Mersin 2. İdare Mahkemesi Yürütmeyi durdurma kararı gerekçesi ve sonucu şu şekilde;

Mersin Yat Limanında yapılan tadilatlar ve ilave inşaatlar için verilen 17.11.2017 tarih ve 2017/4 sayılı yapı ruhsatının ve ruhsatın dayanağı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08.07.2013 tarih ve 10758 sayılı işlemi ile onaylanan Mersin İli, Yenişehir İlçesi, 1/1000 ölçekli yat limanı imar planı plan notu değişikliğinin; hukuka, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu, değişiklik öncesi onaylı yat limanına ait plan kararlarının sürekliliği ile sosyal ve teknik alt yapı dengesini bozucu nitelikte olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. 

Söz konusu plan notu değişikliği yukarıda açıklanan gerekçe ile hukuka aykırı bulunduğundan, hukuka ve mevzuata aykırı olarak yapılan plan notu değişikliğine dayanılarak düzenlenen dava konusu 17.11.2017 tarih ve 2017/4 sayılı yapı ruhsatının da hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. 

               Bu karar ile normalden fazla yapılaşma ve yönetmeliklere uymayan fazla alanların kaldırılması ve projenin kanun ve yönetmenliklere uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yetki, ruhsatı resen veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır. Ruhsatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği için mahkeme kararını yerine getirmek de bakanlığın görevidir. İnfaz kararının bir an önce yerine getirilmesi sürecinin, çatı örgütümüz olan TMMOB bileşeni meslek odaları tarafından da takip edileceğinin bilinmesini isteriz.

                  Tüm bu noktalar dikkate alındığında “Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Eğriçam Mahallesi sınırları içerisinde “Yat Limanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İptali/İlavesi” askıdaki haliyle hukuka ve mevzuata uygun olmadığı kesinleşmiştir. 

Açıklanan gerekçeler ışığında ilave plan notu değişikliğinin bu haliyle kabul edilebilir olmadığını belirtir, plan notu değişikliğinin hukuka ve mevzuata uygun hale gelecek şekilde yeniden hazırlanmasını odamız, kentimiz ve kamu yararı adına talep ederiz.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.