Arkeolojik bulgulara göre Anadolu’da Şamanlar onbin yıldır dans ediyor

Şamanizm’in Anadolu’daki ilk izleri neolitik çağa kadar uzanıyor. Körtiktepe’den Göbeklitepe’ye, Çatalhöyük’ten Balıkesir mağaralarına kadar pek çok buluntu, Anadolu’da 10 bin yıldan daha eski zamanlarda Şaman ayinleri yapıldığını işaret ediyor. Balıkesir Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Anadolu’daki Şaman gerçeğini perçinliyor.

Anadolu’da Şamanların Dansı

Geçtiğimiz yıl, Eylül ayında basına yansıyan haberlere göre; Ertuğrul Gazi’nin uç beylerinden İsa Sofi‘nin Bilecik‘in Söğüt ilçesinin Borcak köyündeki türbesinde, Orta Asya Türk inancının izlerini taşıyan motifler ortaya çıkmıştı. 

Bu Türklerin Müslümanlığı kabul ettiği ilk yıllarda, Şaman inancının kalıntılarını hâlâ bünyesinde taşıdığının somut göstergesiydi.

Lakin Şamanizm sadece Orta Asya‘ya ve Türklere özgü bir inanç değildi. Kadim zamanlarda Şamanları dünyanın hemen her yerinde görmek mümkündü…

AvrupaAsya ve Ortadoğu‘da Şamanizm inancının çok eski çağlara uzandığına  dair pek çok keşif yapıldı, İşin tuhafı bu bölgelerin ortasında yer almasına rağmen, Anadolu’da bu konudaki çalışmalar çok azdı.

Her ne kadar bu alanda çok az çalışma kaleme almış ve bu çalışmalar medyaya pek yansımamış olsa da, Anadolu’da neolitik Çağda Şamanizmin ve Şamanların varlığı arkeolojik bulgularda kendini gösteriyordu

Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır. | Usta Tasarım tarafından düzenlenmiştir.